Известувања

Известување за концентрација со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. Чешка ќе стекне контрола над Аир Ликуиде ЦЗ, с.р.о., Чешка и преку своето поврзано претпријатие Мессер Татрагас, д.о.о, Словачка ќе стекне контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари