Vendimet në procedurë administrative

PËRQENDRIMI QË I REFEROHET FITIMIT TË KONTROLLIT TË PAVARUR NGA SHOQËRIA TREGTARE SERBIA BRODBEND – RRJETET KABLLORE SERBE D.O.O. BEOGRAD (SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD), MBI NJË PJESË TË OPERACIONIT TË SHOQËRISË POLARIS MEDIA D.O.O. NISH (POLARIS MEDIA D.O.O. NIŠ), DUKE MARRË NJË SËRË MARRËVESHJESH PËRDORUESISH PËR TË SIGURUAR SHPËRNDARJEN E PËRMBAJTJES SË MEDIAVE TË LIDHUR NGA POLARIS MEDIA D.O.O. NISH ME SHFRYTËZUESIT E VET

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali