Vendimet në procedurë administrative

Përqendrimi me të cilin LEO II-VV11 GmBH, Gjermani, synon të fitoj në mënyrë indirekte kontrollin mbi Vitesco Technologies Emitec GmbH, Gjermani, shoqëritë e varura të sapokrijuara të Vitesco Technologies Emitec GmbH në Japoni, SHBA, Kore, Indi dhe Kinë, duke përfshirë bizneset e shkëputura në vend të Vitesco Technologies GmbH, Gjermani, pasuri të paluajtshme në Lochmar dhe Eisenach, Gjermani, dhe punonjës të caktuar dhe të drejta të pronësisë intelektuale në lidhje me atë që u tha më lartë

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali