Ана Николоска
Претседател на Комисијата

This image has an empty alt attribute; its file name is Nedzati-Alija.png

Д-р Неџати Алија 
Член на Комисијата


Розана Ванковска 
Член на Комисијата


Илија Патриков 
Член на Комисијата