Kонцентрацијата со која Хјундаи Мотор Компани, Кореа, директно или преку зависно друштво, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт, Германија, Даимлер АГ, Германија, Форд Мотор Компани, САД, и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт, Германија, или нивни поврзани друштва стекнуваат заедничка контрола над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ, Германија.

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари