Koнцентрацијата со која ГР.Сарантис С.А. (GR. Sarantis S.A.), со седиште на адреса ул. “Амарусиу – Халандриу” бр. 26, 15125 Маруси, Атина, Грција ќе стекне контрола над определен имот во сопственост на: ПЗ Кусон (Интернешнал) Лимитед, Обединето Кралство и ПЗ Кусон Полска С.А. Полска

Read More

Концентрација со која Карр Холдингс Лимитед, Кипар, Г-н Фади Рида и Г-н Михаи Станеску, романски државјани ќе стекнат заедничка контрола над Глобал Техникал Сервицес СРЛ Романија, Глобал Техникал Системс СРЛ Романија, Глобал Оперејшн Центер СРЛ Романија и ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ Романија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари